2013.04.23. Kellő körültekintés: pert nyertek az adóhatósággal szemben áfa-ügyben !

A közigazgatási per megindítására adózó részéről azért került sor, mert az adóhatóság másodfokú határozatában a fellebbezésben foglaltakat nemcsak hogy nem fogadta el, hanem nagy számban és széles körben benyújtott iratokat, mint bizonyítékokat különösebb vizsgálat és indokolás nélkül, elutasította, azokat egyszerűen irrelevánsnak tekintette.

Kellő körültekintés körében az adóhatóság olyan elvárásokat támasztott az adózó felé, melyek az adózó által nem teljesíthetők. Konkrétan terhére rótta az adózónak, hogy a vállalkozói szerződés keretében nem ellenőrizte az alvállalkozó szub-alvállalkozóit. A bíróság ítéletében rámutatott arra, hogy az adóhatóság azért nem járt el jogszerűen, mert nem vette figyelembe az időrendiséget.

2013.04.19. Így változik az áfatörvény április 21-étől

Az új áfaszabályokat a hatályba lépés napjától, azaz április 21-étől alkalmazni kell.

A Magyar Közlöny április 18-ai számában jelent meg az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, amely tartalmában, ahogy ezt a „Módosuló áfa-törvény: ezekre kell készülni április közepétől” c. cikkünkben már jeleztük, valójában kis adósaláta-csomagot takar.

2013.04.18. Áfalevonási jog: mit mondanak a Kúria ítéletek

A Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) több esetben az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte.

Tanulságok, következtetések.

2013.04.15. Szabadságszámítás: vissza a régi Mt-hez?

Január 1-jén lépett hatályba az új Munka törvénykönyve távolléti díj számítására vonatkozó azon rendelkezése, miszerint havibéres munkavállaló esetében az egy órára járó összeg meghatározásakor a havibért osztani kell 174-gyel.
A napi távolléti díj összege az így meghatározott, egy órára eső összeg és a szerződés szerinti napi munkaidő szorzata, a havi távolléti díj pedig megegyezik a munkavállaló alapbérével.


A Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett törvénymódosítás elfogadása esetén ismét az adott hónap munkanapjainak számát kellene figyelembe venni az egy napra járó alapbér meghatározása során, ahogyan az a régi Mt-ben szerepelt. A távolléti díj számítása munkajogi szempontból.

2013.04.12. A pénzforgalmi áfázás árnyoldala

Kapcsolódó jogszabályok

Jogszabály 2007. évi CXXVII. törvény
Jogszabály Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Bár a 2013-tól életbe lépett új, pénzforgalmi áfázás lehetőségére a 90-es évek közepétől várnak a magyar vállalkozók, viszonylag kevesen éltek vele. Azok közül pedig akik ezt választották, és közbeszerzési vagy egyéb pályázatokban, nagyobb projektekben vesznek részt, csak remélhetik, hogy nem kerülnek hátrányba döntésük miatt.

Oldalak

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!