Jelenlegi hely

Címlap

Jogi és adatvédelemi nyilatkozat. Felhasználási feltételek.

Jogi és adatvédelemi nyilatkozat. Felhasználási feltételek.

Megosztás:
A jelen adatvédelmi nyilatkozat ( Nyilatkozat ) tartalmazza az Superbio® Holding (Üzemeltető) által üzemeltetett, a www.superbio.hu domain néven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.
A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.


1. Adatkezelő személye
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.


2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
2.1 Hírlevél feliratkozási feltételek
Jelen használati feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Ön e-mail címét saját hírlevél kiküldése céljából felhasználja.
A hírlevélre kizárólag nagykorúnak személy iratkozhat fel. Az Ön által megadott adatokat az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük, és leiratkozás esetén azonnal töröljük. Harmadik fél részére nem szolgáltatjuk ki.
A feliratkozó kijelenti, hogy a hírleveleket Ő kéri, valamint vállalja, hogy a hírlevelet nem helyezi el spam-listákon. Ha a felhasználó a megrendelt hírlevelet lemondás helyett un. spamlistára helyezi, és ezzel a hírlevél kibocsátójának kárt okoz, úgy a kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori törvények előírásait figyelembe véve polgári pert kezdeményezzen a rosszindulatúan kárt okozóval szemben.
Amennyiben a későbbiek folyamán úgy dönt, hogy nem kívánja tovább kapni a hírlevelet, minden hírlevél alján talál egy leiratkozási linket, amelyre kattintva lemondhatja a feliratkozást. A felhasználó a hírlevél lemondása okán a kibocsátó részéről hátrányos megkülönböztetésben nem részesül.
2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése
A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.


3. Az adatkezelés célja
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

a Szolgáltatás hatékony nyújtása

a regisztrált Felhasználók azonosítása,

felvilágosítás nyújtása Felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan,

közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

 

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései
Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:
A Szolgáltatás keretén belül észlelt jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes Felhasználók adatainak felhasználásával.
A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.


5. Adatbiztonság
Üzemeltető az iparági előírásoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az adatok biztonságos tárolására, azonban a harmadik személyek által jogellenesen megszerzett adatokért felelősséget nem vállal.
A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.


6. Záró rendelkezések
6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás
A Felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az Üzemeltetőtől az info@superbio.hu vagy a superbiokft@gmail.com e-mail címeken.
Adatmódosítás, adattörlés. A Szolgáltatás keretén belül a Felhasználóknak lehetőségük van leiratkozni a hírlevélről akként, hogy a hírlevél alján található linkre kattintanak.
Jogorvoslat
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!