Jelenlegi hely

Címlap

2013.06.17., Üzleti partnerek ellenőrzése: meddig mehetünk el?

Üzleti partnerek ellenőrzése: meddig mehetünk el?

Mi várható el az adózótól, meddig mehet el üzleti partnere ellenőrzésében? –Törvényi előírás és gyakorlat az Európai Bíróság ítéleteinek tükrében.

Cikkünk első részében áttekintettük, hogy milyen adatbázisokat használhatnak az adózók partnereik, a partnereik által kibocsátott számlák ellenőrzése során. Most egy picit továbbgondolkodunk.

Az adatbázisok elérhetősége kétségkívül hasznos az adóalanyok számára, és az Áfa törvény új 168/A §-ában megjelölt, de a törvényben nem részletezett úgynevezett „üzleti ellenőrzési eljárás”-nak is fontos eszköze lehet. A partner elérhető adatainak ellenőrzése mellett az adatbázisok révén tehát az üzleti ellenőrzési eljáráson túl, annak keretében hasznos segítséget nyújthatnak akár abban is, hogy a számlát a számlakibocsátó helyesen állította-e ki; például áfa-, eva-alany állította-e ki a számlát, indokolt-e áthárított áfának szerepelnie a számlán, ingatlan-bérbeadásra, -értékesítésre választott-e adókötelezettséget a partner stb, ami érinti a számlabefogadó adózó áfa-levonási jogosultságának kérdését is. Ez azonban csak a számla helyes kiállításának ellenőrzése.

Ugyanakkor a tavaly született EU Bírósági döntésekből (Mahagében, Tóth, Dávid ügyek) tudjuk, hogy nem ellentétes az uniós joggal, ha azt követelik az adózóktól, hogy tegyen meg minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést annak érdekében, hogy az általa teljesítendő ügylet ne vezessen adókijátszáshoz. A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK (HÉA) irányelv 273. cikke meghatározott feltételek mellett lehetővé teszi azt is a tagállamoknak, hogy más kötelezettségeket is megállapítsanak. Olyanokat, amelyeket szükségesnek ítélnek a HÉA pontos behajtása és az adócsalás megakadályozása érdekében. Objektív felelősségi rendszer bevezetését azonban még ez az opció sem teszi lehetővé, az ugyanis meghaladja a célok eléréséhez szükséges mértéket. Vagyis nem állítható fel olyan rendszer, amely szisztematikusan megkérdőjelezi a HÉA levonásához való jogot.

A most bevezetett üzleti ellenőrzési eljárás részletei nem jogszabályban jelentek meg. Bár a tavalyi EU Bírósági döntések nem tartották a HÉA rendszerével összeegyeztethetőnek az adóhatóság gyakorlatának több elemét, ismeretes, hogy az adóhatóság mégsem véli úgy, hogy lényegesen módosítania kellene az ellenőrzési gyakorlaton.

Kétségtelen, hogy ma már számos, hitelesnek tekinthető ingyenesen elérhető adatbázis segíti az adózókat üzleti partnereik adatainak, számláinak ellenőrzése során. Kérdéses azonban, hogy az ellenőrzéseket minden egyes számlabefogadás során meg kell-e tenniük az adózóknak. Ez utóbbi az objektív felelősség irányába hatna, ami nem követelhető meg az EU Bírósági döntések alapján. Ma még kérdéses azonban, hogy az EU magyarázat alapján egyébként túlnyomó részében technikai megoldásokra vonatkozó üzleti ellenőrzési eljárás a magyar gyakorlatban megmarad-e ennek keretei között, vagy túlterjeszkedik azon.

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!