Jelenlegi hely

Címlap

2013.05.28. Táppénz: a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése

Táppénz: a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezése

A munkáltató jogosult – a biztosítás fennállása alatt – betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevétele okán a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni.

A keresőképtelenség felülvizsgálata

A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását a mindenkor érvényes szakmai irányelvek szerint kell végezni.

A keresőképtelenség és a keresőképesség elbírálását az ellenőrző főorvos ellenőrzi.

Az ellenőrző főorvos az ellenőrzés keretében jogosult:
— a beteg vizsgálatára, a kezelőorvos jelenlétében a beteg tartózkodási helyén is,
— a betegdokumentációba történő betekintésre,
— szükség szerint a beteg szakorvosi vizsgálatra utalására,
— a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség tényének megállapítására,
— javaslatot tenni a táppénz folyósítás megszüntetésére a táppénzfolyósító szerv felé,
— valamint a fenti eljárásai során a megállapításait a betegdokumentációban rögzíteni.

Amennyiben a keresőképtelenséget elbíráló orvos, illetve a felülvéleményező főorvos vagy az ellenőrző főorvos a keresőképtelenséget illetően nem ért egyet, a vita eldöntése érdekében a beteget a területileg illetékes FOB (főorvosi bizottság) elé utalja.

A FOB a döntését a rendelkezésére álló orvosi dokumentáció alapján hozza meg. Szükség esetén a beteget vizsgálatra berendelheti, a fekvőbeteget az ápolás helyén megvizsgálhatja.

A FOB naponta ülésezik, és a döntése végleges. A FOB a beteg keresőképtelenségéről hozott döntését a vizsgálat lezárásával egyidejűleg írásban közli.

Felülvizsgálat kezdeményezése
A munkáltató jogosult – a biztosítás fennállása alatt – betegszabadság, illetőleg táppénz igénybevétele okán a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni. Ez irányú szándékát levélben, e-mailben — a felülvizsgáltatni kívánt biztosított adatainak megjelölésével (név, lakcím, TAJ szám, születési dátum, anyja neve a felülvizsgálat kérésének oka)— jelezheti a keresőképtelen állományba tartó orvos, szolgálat szerint illetékes Területi Hivatalnál.

A fentiek mellett meg kell adni a munkáltató adatait (neve, címe adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve, postai és telefonos elérhetősége) is.
A felülvizsgálat elvégzéséért a munkáltató 15.800,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. (népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet 2. §. (1) bek.)
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére a hivatal a bankszámla számot megadja és arra a bankszámlára kell a befizetést teljesíteni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni ”keresőképtelenség felülvizsgálata” megnevezést valamint a keresőképtelen személyek TAJ számát.). Az eljárási díj befizetését követően a befizetést igazoló bizonylat másolatát el kell juttatni az OEP Területi Hivatalához. A bejelentéstől, már vizsgálja az egészségbiztosítási pénztár a keresőképtelenséget, de helyszíni ellenőrzést csak a díj beérkezését követően tart.
A vizsgálat eredményéről írásban értesítik a felülvizsgálatot kezdeményező munkáltatót.
A felülvizsgálat kezdeményezése ellenére a betegszabadságra járó távolléti díjat, vagy a táppénzt a keresőképtelenség fennállása alatt folyósítani kell.

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!