Jelenlegi hely

Címlap

2012.11.23. Számlakibocsátásra vonatkozó szabályok változása

Ahogy a bevezetőben említettük, a változások egy része a számlázási irányelv jogharmonizációját célozza, amelyek közül az alábbiakban kiemeljük a legfontosabb változásokat.

Formai módosítások

A számlázási irányelvvel összhangban a határon átnyúlóan ügyletek esetén a számlakiállításra azon tagállam szabályai vonatkoznak, ahol a szolgáltatás teljesül. Ez alól kivétel, ha a szolgáltatás nyújtójának állandó telephelye van ezen utóbbi államban, illetve, amennyiben önszámlázással a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő állítja ki a számlát.

Gyűjtőszámla

A törvényjavaslat értelmében gyűjtőszámla kiállítása a Közösségen belüli termékértékesítések esetén mindenképpen havonta kell, hogy történjen, nem elég adómegállapítási időszakonként (például negyedévente).

Elektronikus számlázás

Az elektronikus számla kiállítására vonatkozó szabályok változnak 2013-tól. Az eddigi két módszer mellett, azaz a PKI rendszerű (elektronikus aláírással ellátott) elektronikus számlázás, illetve az EDI rendszerű (elektronikus adatcsere-rendszerben létrehozott) számla mellett jövőre bármilyen olyan üzleti ellenőrzési eljárással lehet biztosítani a számla eredetének hitelességét és az adattartalom sérthetetlenségét, amely megbízható ellenőrzési kapcsolatot létesít a számla és a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás között. Az elektronikus számlázásra vonatkozó lehetőség ilyen irányú tágítása természetesen továbbra sem jelenti azt, hogy a papírra nyomtatott számla szkennelt, például .pdf vagy .tif formátumban küldött változata alkalmas lenne önmagában az adólevonási jog megalapozására.

Számla adattartalmának változása

A számlákon kötelezően feltüntetendő adattartalom is változik 2013. január 1-jétől. Egyrészt párhuzamosan a belföldi összesítő jelentésre vonatkozó változásokkal, a belföldön letelepedett adóalany által kiállított számlán kötelezően fel kell tüntetni a vevő adószámát abban az esetben, ha az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri, vagy meghaladja, és a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany belföldön telepedett le gazdasági céllal. A külföldi, kizárólag magyar adószámmal rendelkező adóalanyokra ez nem vonatkozik, amennyiben nincs állandó telephelyük Magyarországon.

Változik továbbá, hogy mit kell feltüntetni a számlán abban az esetben, amikor Magyarországon letelepedett adóalanyok külföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást, illetve önszámlázás esetében.

Az adócsalások visszaszorítását célozza a belföldi fordított adózás körének újabb, 2013. április 1-jétől hatályba lépő változtatása, mely alapján az élősertés és az egész vagy hasított félsertés, illetve egyes takarmányok értékesítése fordított adózás alá fog esni belföldi értékesítés esetében.

 

Könyvelés, Adótanácsadás, Bérszámfejtés, Üzletviteli tanácsadás, Cégalapítás:

Superbio® Holding, Budapest +36 20 9333 733

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!