Jelenlegi hely

Címlap » Archívum ( Cikkek és Tudástár )

április 2013

2013.04.30. Közkereseti társaságra és a betéti társaságra vonatkozó új szabályok

A Magyar Közlöny 31. számában kihirdették az új Polgári törvénykönyvet, amely 2014. március 15-én lép majd hatályba.

Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen módosításokat tartalmaz az új Ptk. a közkereseti társaságra és a betéti társaságra.

Az új törvénykönyv a jogalanyiság szempontjából egységesen kezeli a gazdasági társaságokat, azaz valamennyi gazdasági társaságot jogi személynek tekinti. Eltérően tehát a jelenleg hatályos szabálytól, a közkereseti társaság és a betéti társaság is jogi személynek fog minősülni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy megszűnne a tagok mögöttes felelőssége a kkt-ben, illetve a bt beltagja esetében.

2013.04.29. Mibe kerül a pénzbeli ajándék és örökség?

Kapcsolódó jogszabályok

Jogszabály 1990. évi XCIII. törvény

A 2013. év január 1-jétől hatályba lépett törvénymódosítások egyike megszüntette a takarékbetét ajándékozásának, öröklésének illetékmentességét, de ez nem érinti az egyenes ági rokonok közötti ajándékozás, öröklés mentességét az illeték alól.

2013.04.28. Székhely, telephely változása: hogyan érinti ez a munkavállalót?

Kérdés:

Ha a munkáltató áthelyezi vagy megszünteti azt a székhelyet, telephelyet, ahol a munkavállaló munkahelye van, és emiatt azon a helyen nem tudja a továbbiakban foglalkoztatni, kell-e módosítani a munkaszerződést?

A kérdés megválaszolásához a hatályos szabályokat kell tisztáznunk. 2012. július 1-jétől a munkahely megjelölése a munkaszerződésben szükséges tartalmi elem: előírja a törvény a megjelölését, azonban ha ezt elmulasztják a felek, a kisegítő szabály szerint munkahely az a hely, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. A szokásos munkavégzés helyét ezért csak közös megegyezéssel lehet módosítani.

2013.04.27. Így kell bevallania a járulékot az adószámos magánszemélynek

Milyen járulékokat, hogyan kell bevallania az adószámos magánszemélynek?

Példa:
Adószámos magánszemély, nem áfa alany havi bruttó 50 ezer forintról állít ki számlát, 10 százalékos költséghányad megállapítással. Ha kifizetőnek számláz, milyen járulékokat kell tőle vonni? Ha "sima " magánszemélynek számláz, milyen járulékfizetés terheli és hogyan kell bevallani a járulékokat ?

Annak a személynek, aki adóköteles bevételszerző tevékenységet végez, és önálló adószámmal rendelkezik (adószámos magánszemély), de nem minősül egyéni vállalkozónak, a tevékenységének végzését megalapozó jogviszony alapján pl: megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján kell elbírálni a biztosítási kötelezettségét.

2013.04.24. Hosszabb áfakiutalás: jól jár vele a költségvetés

Forrás: MTI

Márciusban több mint százmilliárd forintot hozott a költségvetésnek az a tavalyi módosítás, amely meghosszabbította az áfa kiutalásának határidejét 75 napra, amely miatt a többlet egész évben több száz milliárd forintra rúghat, a vállalkozásoknak azonban gondot jelent a határidő hosszabbítás - írja a Napi Gazdaság.

A lap emlékeztet arra, hogy a korábbi 45 nap helyett az idén már 75 napos határidőre fizet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A negyedéves áfabevallások miatt áprilisban az előző havinál is jelentősebb egyszeri pluszt adhat a büdzsének ez a lehetőség, ami több száz milliárd forint lehet egész évre vetítve - írja a Napi Gazdaság.

2013.04.23. Kellő körültekintés: pert nyertek az adóhatósággal szemben áfa-ügyben !

A közigazgatási per megindítására adózó részéről azért került sor, mert az adóhatóság másodfokú határozatában a fellebbezésben foglaltakat nemcsak hogy nem fogadta el, hanem nagy számban és széles körben benyújtott iratokat, mint bizonyítékokat különösebb vizsgálat és indokolás nélkül, elutasította, azokat egyszerűen irrelevánsnak tekintette.

Kellő körültekintés körében az adóhatóság olyan elvárásokat támasztott az adózó felé, melyek az adózó által nem teljesíthetők. Konkrétan terhére rótta az adózónak, hogy a vállalkozói szerződés keretében nem ellenőrizte az alvállalkozó szub-alvállalkozóit. A bíróság ítéletében rámutatott arra, hogy az adóhatóság azért nem járt el jogszerűen, mert nem vette figyelembe az időrendiséget.

2013.04.19. Így változik az áfatörvény április 21-étől

Az új áfaszabályokat a hatályba lépés napjától, azaz április 21-étől alkalmazni kell.

A Magyar Közlöny április 18-ai számában jelent meg az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény, amely tartalmában, ahogy ezt a „Módosuló áfa-törvény: ezekre kell készülni április közepétől” c. cikkünkben már jeleztük, valójában kis adósaláta-csomagot takar.

2013.04.18. Áfalevonási jog: mit mondanak a Kúria ítéletek

A Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság) több esetben az Európai Unió Bírósága előzetes döntéshozatali eljárását kezdeményezte.

Tanulságok, következtetések.

2013.04.15. Szabadságszámítás: vissza a régi Mt-hez?

Január 1-jén lépett hatályba az új Munka törvénykönyve távolléti díj számítására vonatkozó azon rendelkezése, miszerint havibéres munkavállaló esetében az egy órára járó összeg meghatározásakor a havibért osztani kell 174-gyel.
A napi távolléti díj összege az így meghatározott, egy órára eső összeg és a szerződés szerinti napi munkaidő szorzata, a havi távolléti díj pedig megegyezik a munkavállaló alapbérével.


A Nemzetgazdasági Minisztérium által kezdeményezett törvénymódosítás elfogadása esetén ismét az adott hónap munkanapjainak számát kellene figyelembe venni az egy napra járó alapbér meghatározása során, ahogyan az a régi Mt-ben szerepelt. A távolléti díj számítása munkajogi szempontból.

2013.04.12. A pénzforgalmi áfázás árnyoldala

Kapcsolódó jogszabályok

Jogszabály 2007. évi CXXVII. törvény
Jogszabály Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Bár a 2013-tól életbe lépett új, pénzforgalmi áfázás lehetőségére a 90-es évek közepétől várnak a magyar vállalkozók, viszonylag kevesen éltek vele. Azok közül pedig akik ezt választották, és közbeszerzési vagy egyéb pályázatokban, nagyobb projektekben vesznek részt, csak remélhetik, hogy nem kerülnek hátrányba döntésük miatt.

Oldalak

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!