Jelenlegi hely

Címlap

2013.06.15., Így ellenőrizhetjük üzleti partnereinket

Így ellenőrizhetjük üzleti partnereinket

Kapcsolódó jogszabályok

Jogszabály 2003. évi XCII. törvény

Létező adóalany-e üzleti partnerünk? Számíthat-e fel áfát? Elkészítette-e beszámolóját és benyújtotta-e? Nem árt, ha szállítóinkat, vevőinket több adatbázisban is ellenőrizzük.

Az utóbbi időben több cikkében is szerepelt a nemrég bevezetett úgynevezett üzleti ellenőrzési eljárás szükségessége. A NAV a 18. információs füzetben, „A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai” összeállításban részletezi ennek tartalmát.

A tájékoztató alapja a HÉA számlázással kapcsolatos 2010/45/EU tanácsi irányelvhez kiadott magyarázat, ami szerint az adóalany ezzel az eljárással ésszerű szinten biztosította, végrehajtotta és aktualizálta a termékértékesítő, illetve a szolgáltatásnyújtó vagy a számlakibocsátó azonosságát (az eredet hitelessége), továbbá azt, hogy a HÉA-val kapcsolatos tartalom nem módosult (a tartalom sértetlensége), valamint a kibocsátás időpontjától a megőrzési idő végéig biztosította a számla olvashatóságát.

Az új eljárás kapcsán felmerülhet annak a kérdése is, hogy az adózó hol és hogyan tudja ellenőrizni partnerét. Cikkünkben azokat a nyilvános és hitelesnek tekinthető adatbázisokat gyűjtöttem össze, amelyek segíthetik az adózót ezen ellenőrzések során.

A Cégnyilvántartásba bejegyzendő adatokról a Céginformációs Szolgálat közhiteles nyilvántartásából tudunk információt szerezni, az egyéni vállalkozási tevékenységet folytatókról pedig Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Egyéni vállalkozók nyilvántartásából. Ezeket az adatokat már a szerződéskötést megelőzően érdemes ellenőrizni, illetve a szerződéskötéshez fontos és lényeges adatokat ezen nyilvántartások adataival egyezően célszerű szerepeltetni a szerződésben is.

Annak, hogy beszámoló készítési, illetve közzétételi kötelezettségének eleget tesz-e az adózó, a Céginformációs Szolgálat Elektronikus Beszámoló portálján tudunk utána nézni, illetve, ha nem találjuk a partner beszámolóját, ezen az oldalon keresztül lehet jelezni ezt a Szolgálatnak.

Ezeken túlmenően a NAV a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, honlapján az adóalanyokra vonatkozóan évek óta számos információ hozzáférhető.

Bár pillanatképet mutat, a partner, leendő üzletfél ellenőrzéséhez mégis fontos információt szolgáltathat a Minősített adózók adatbázisa, vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisa is. Ezen túlmenően az alábbi adatbázisok segíthetik a partnerek ellenőrzését:

• a hazai adószámok ellenőrzése az Adóalanyok listái menüpont alatt lehetséges;
• a közösségi adószámok érvényességének lekérdezése érdekében a NAV oldaláról is indulhatunk és az Európai Bizottság honlapján történik. Ugyanakkor a közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítését a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától kérhetjük az oldalról letölthető formanyomtatvány benyújtásával;
• arról, hogy partnerünk adószámát az adóhatóság felfüggesztette-e vagy törölte, az „Adószámok felfüggesztése” és a Szankciós jelleggel törölt adószámok nyilvántartásából tudhatjuk meg. Ezek mellett hirdetményben is közzéteszi a NAV a felfüggesztésről, törlésről rendelkező határozatokat is, ezeket is érdemes áttekinteni. A fentieken túlmenően partnerünk adózói státuszáról is információt szerezhetünk, mely lényeges a befogadott számlák helyes áfabeli kezelésének ellenőrzéséhez. Már önmagában az adózó adószámából is lehet információnk arról, hogy áfa-szempontból milyen jogállású az adózó. Az adószám 9. számjegye ugyanis az áfa-kódot mutatja. (Alanyi adómentes, illetve kizárólag adómentes tevékenységet végző adóalany = 1-es; általános szabályok szerinti adózó adóalany = 2-es; az egyszerűsített vállalkozói adózás alá tartozó (eva) adóalany = 3-as; csoportos adóalanyiságot választó adóalanyok = 4-es, 5-ös.)

Az adóhatóság honlapján azonban még ezek többségét is ellenőrizni tudjuk aszerint, hogy Áfa alanyok, Csoportos áfa alanyok, Eva alanyok vagy Egyéb szervezetek adataira kívánunk lekérdezni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a főszabály szerint csak 2-es, illetve 3-as áfa-kódú adóalany által kibocsátott számla tartalmazhat áthárított áfát. Ha 1-es áfa-kódú adóalany által kiállított számla áthárított adót tartalmaz, célszerű további információkat kérni a partnertől, ha a számlázott ügylet nem tartozik abba a körbe, amelyekben az alanyi adómentes adózó nem járhat el alanyi adómentes minőségében [Áfa tv. 193.§].

Ezeken túlmenően még információt szerezhetünk az Ingatlannal rendelkező társaságok (2010)-ról és a Szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról is.

Sőt: 2013. július 1-jétől az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (15) bekezdésének d) pontja hatályba lépése révén újabb adatütköztetési lehetőség nyílik. Az adóhatóság a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül biztosítja, hogy az áfa-alanyok az ügyfélkapu rendszerén keresztül hozzáférhetnek, ellenőrizhetik, hogy partnerük összesítő jelentéstételi kötelezettségüknek [Art. 31/B. §] az ő vonatkozásukban eleget tett-e.

 


 

Perfumer's Apprentice  (TPA) Aromák Magyarországon a legkedvezőbb árakon, és a legnagyobb választékban!